VoCaBiT ESL-4 Zulu

VoCaBiTs English as a second language ESL App for Xhosa speakers does not require phone or internet services after the initial install. Approximately 5000 basic English vocabulary wordsphrases are gamified to provide an engaging experience for students beginning at grade level 3 and continuing through graduate school level. Also for professionals wanting to stay current with terminology in their particular fields of endeavor VocaBiT APP can be a very useful tool. Advanced users have unlimited access to the Personal Library to load specific repositories of terminology for personal use or for publishing to other users of VocaBiT APP. English definitionsphrases are intended to provide reference points and context. Therefore the definitions of wordsphrases may be approximate as opposed to pure translations. The objective of the VoCaBiT APP is not to teach language but rather to provide opportunities for continuous reinforcement of vocabulary skills through the engagement of rigorous funbased activities. In addition to Xhosa VocaBiT is available in the following languages:brbrProficiency in vocabulary is fundamental to proficiency in all subjects. Scholastic disciplines are built on an understanding of the meanings of words. Furthermore command of vocabulary supports academic success. In the classroom for example whether a student is a native English speaker or one for whom English is a second language ESL VoCaBiT APP can be a useful tool for reinforcing vocabulary in any subject. Furthermore the app can be tailored to accommodate students particular needs. Also for professionals needing to stay current with terminology in their fields of endeavor VoCaBiT APP offers a path for study and reinforcement. VoCaBiT is available to the following language speakers:brbrZulu translation:brbrIVoCaBiT sikaNgisi njengolimi lwesibili ESL App yamaXhosa izikhulumi ayidingi amasevisi wefoni noma amaintanethi emva kokufaka kokuqala. Cishe 5000 amagama ayisisekelo amagama amagama esiNgisi asetshenziselwa ukuhlinzeka ngolwazi oluhlangene lwabafundi oluqala ebangeni lesi3 nokuqhubeka ngezinga lokufunda esikoleni. Futhi ukuze ochwepheshe bafune ukuhlala njengamanje ngegama elihle emasimini abo okusebenza iVocaBiT APP ingaba ithuluzi eliwusizo kakhulu. Abasebenzisi abathuthukile banokufinyelela okungenamkhawulo kuLibhubhulali Yomuntu ukulayisha amakhemithi athile wegama lamagama ukusetshenziswa komuntu siqu noma ukushicilela kwabanye abasebenzisi beVocaBiT APP. Izincazelo izingqungquthela zesiNgisi zenzelwe ukuhlinzeka ngamaphuzu okubhekisela kanye nomongo. Ngakhoke izincazelo zamagama imishwana zingalinganiselwa ngokuphambene nezinguqulo ezihlanzekile. Inhloso yeVoCaBiT APP akumele ifundise ulimi kodwa kunalokho ukuhlinzeka ngamathuba okuqhubeka nokuqiniswa kwamakhono olwazimagama ngokusebenzisa ukubandakanywa kwemisebenzi eqinile ejabulisayo. Ngaphandle kwesiXhosa iVocaBiT iyatholakala ngezilimi ezilandelayo:Ukuqeqeshwa kolwazi kubalulekile ekufundeni kuzo zonke izifundo. Iziyalo zokufunda zakhiwa ekuqondeni izincazelo zamagama. Ngaphezu kwalokho umyalo wesilulumagama usekela ukuphumelela kwezemfundo. Esiklasini isibonelo noma ngabe umfundi uyisikhulumi esiNgisi esizalwayo noma isiNgisi ulimi lwesibili ESL iVoCaBiT APP ingaba yithuluzi eliwusizo lokuqinisa isilulumagama kunoma yikuphi isihloko. Ngaphezu kwalokho uhlelo lokusebenza lungalungiswa ukuze uthole izidingo ezithile zabafundi. Futhi kubantu abaqeqeshiwe abafuna ukuhlala njengamanje ngegama lamagama emkhakheni wabo wokuzikhandla iVoCaBiT APP inikeza indlela yokutadisha nokuqiniswa. IVoCaBiT itholakala ezikhulumini zezilimi ezilandelayo:

VoCaBiT ESL-4 Zulu

Name:VoCaBiT ESL-4 Zulu
Category:Educational
Reviews:/5.0
Version:
6.1
Updated:
August 3, 2019
Requires Android:
2.0 and up
Installs:
1+
Google Play-URL:google play link

Download VoCaBiT ESL-4 Zulu For PC Windows & Mac

  1. First, download and install  Android App Emulator completely.
  2. After downloading and setup, open App Emulator.
  3. Now in App Emulator click on the Search button in the first line on the app emulator home screen.
  4. Now in the search box, type VoCaBiT ESL-4 Zulu  and get the manager on Google Play Search.
  5. Click on the app and install it.
  6. Once installed, you will find VoCaBiT ESL-4 Zulu in all apps in Android App Emulator, click to open it.
  7. Use the right mouse button/click to use this application.
  8. Follow the instructions on the screen to learn about VoCaBiT ESL-4 Zulu and to play it properly
  9. That’s all.

 VoCaBiT ESL-4 Zulu Screenshots

Download VoCaBiT ESL-4 Zulu for Android and tablet devices

Google Play Store: Download

Conclusion

That’s it guys For the VoCaBiT ESL-4 Zulu For PC , hopefully, you’ve enjoyed this tutorial and find it useful. For more cool and fun games and apps like  VoCaBiT ESL-4 Zulu please follow our blog.